Er zijn momenteel 5 meldingen

 

Steeds meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast, vooral buiten de toegestane afsteektijden. Wij begrijpen dat deze overlast voor ergernis kan zorgen en willen graag in kaart brengen waar deze overlast het meest voorkomt en wat de oorzaak van deze overlast is. De overlast wordt vooral veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat. In onze ogen is een vuurwerkverbod geen oplossing van deze problematiek, strengere handhaving wel!

Met de meldingen op meldpuntvuurwerkoverlast.nl willen de initiatiefnemers een eerlijk beeld van de problematiek in kaart brengen.

Vul onderstaand formulier in om uw overlast te melden

Meldpunt vuurwerkoverlast
Naam van de aanvrager
De postcode waarin u de overlast ervaren heeft.
Email invoeren
Email bevestigen
Soort overlast
Overige geluidsoverlast
Soort knal
Wat is de vermoedelijke oorzaak?
Denkt u dat een verbod op legaal siervuurwerk tijdens de jaarwisseling deze overlast kan voorkomen?Extra informatie

Wees uzelf er van bewust dat harde knallen van illegaal vuurwerk afkomstig zijn. Knalvuurwerk, vuurpijlen, knalstrengen, single-shots en F3 vuurwerk zijn in februari 2020 reeds door de overheid verboden. Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Buiten deze tijden is het verboden om vuurwerk af te steken, m.u.v. categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes, wondertollen en kleine fonteintjes.

Van wie is dit meldpunt?
Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van de Vuurwerkfederatie. Een belangengroep van mensen die voorstander zijn van goedgekeurd, legaal siervuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Waarom een meldpunt vuurwerkoverlast?
We merken dat steeds meer mensen zich storen aan de overlast van vuurwerk en met name buiten de toegestane tijden. Met dit meldpunt willen we de omvang van deze overlast maar vooral de oorzaak hiervan in beeld brengen. We pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast en dan met name op het vlak van handhaving. De politiechefs hebben in 2020 aangedrongen op een verbod op gevaarlijke soorten vuurwerk om zo beter te kunnen handhaven. Dat verzoek is door de branche ingewilligd, nu is het zaak voor de politie om er op toe te zien dat er ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Dus jullie zijn vuurwerkliefhebbers?
Ja. Wij houden van siervuurwerk tijdens de jaarwisseling. Voor ons is het veel meer dan een lontje ontsteken. Het is de toeloop naar oud en nieuw, de saamhorigheid om samen met de mensen in de straat te genieten van al die prachtige kleuren in de lucht. Vuurwerk is de verbindende factor van de gezelligheid tijdens de jaarwisseling.

Maar vuurwerk is toch een eeuwenoude traditie?
Sinds eind jaren’60 van de vorige eeuw werd het gebruikelijk dat particulieren zelf vuurwerk gingen afsteken en sindsdien is het uitermate populair. De traditie is echter wel onderhevig aan veranderingen, er zijn de laatste jaren veel aanpassingen gedaan om de veiligheid te verbeteren, denk dan aan het verbieden van gevaarlijke soorten vuurwerk maar ook het verkorten van de afsteektijden.